Produksjon og kundeservice er stengt fra 23/ 12 til 1/1. Du kan forsatt handle i netbutikken.

Faremerker

Det kan være mange årsaker til at du har behov for faremerker. Faremerker er til for å unngå at, for eksempel, kjemiske produkter blir transportert, oppbevart eller brukt på feil måte. Det er derfor viktig at du benytter deg av faremerker dersom det er snakk om farlige eller skadelige produkter. Faremerkene beskriver hvilken risiko du eller folk rundt deg er utsatt for.

Husk at vi også selger advarselsetiketter til pakking av kasser og annet gods.

Hva betyr de ulike faremerkene?

Det er viktig at faremerkene brukes riktig. Derfor kan du her lese mer om de mest brukte faremerkene samt hvor og når de ulike faremerkene brukes.

Etsende stoffer

Møter du et faremerke som varsler om etsende stoffer, skal du være veldig forsiktig. Disse kjemiske produktene kan nemlig forårsake alvorlige øyeskader og hudforbrenninger. Her er det vanligvis snakk om avløpsrens, saltsyre, ammoniakk og eddiksyre.

Brannfare

Brannfare finnes i mange avskygninger. Det kan både være i form av selvantennelige stoffer, brannfarlige væsker, gasser og stoffer, eller det kan, for eksempel, være noe som er brannfarlig når det kommer i kontakt med vann. Du finner vanligvis faremerking av brannfare på produkter, som lampeolje, bensin, sprit og generelt på sprayflasker med flytende gass.

Eksplosjonsfare

Faremerker som varsler om eksplosjonsfare finnes i mange ulike fareklasser. Det kan, for eksempel, være om det er masseeksplosjonsfare ved brann eller om det er alvorlig fare for at det blir slengt ut fragmenter. Disse faremerkene opptrer vanligvis i forbindelse med kjemikalier, gass og gjenstander, som ammonium, nitroglysering og fyrværkeri.

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer finnes i 3 forskjellige kategorier. Lav radioaktivitet finnes oftest i ulike produkter, som, for eksempel, medisinsk utstyr, måleutstyr, prosesskontrollutstyr og røykvarslere. Dersom det er snakk om høyradioaktive produkter, vil dette ofte være assosiert med bestrålt atombrensel - det vil si materialer som inneholder thorium, uran og / eller plutonium-isotoper.

Dette er kun noen av de ulike fareklassene, der man bruker faremerker. Det finnes i alt 9 overordnede kategorier, der noen av dem består av flere ulike fareklasser.

Bruk faremerker og unngå ulykker

Dersom du kjører med farlig gods eller jobber et sted der dere daglig håndterer farlige stoffer, bør du alltid sikre at faremerkingen er riktig. Videre er det viktig at alle som på en eller annen måte har noe med disse produktene å gjøre har fått en riktig og grundig introduksjon. Alle skal altså kjenne til faremerkenes betydning samt risikoen som er forbundet med håndtering av farlige stoffer.

Hvert år skjer det mange ulykker, som involverer faremerkede produkter. Disse ulykkene kan unngås dersom alle har fått en grundig introduksjon til faremerkede produkter. Dette gjelder både for håndtering av produktet, men også hva man skal gjøre om uhellet er ute. Sørg derfor alltid for riktig bruk av faremerker, så unngår du unødvendige ulykker.

Godkjente ADR-transportpiktogrammer og fareklasser

Ifølge EU-kommissjonen brukes det for øyeblikket 3 forskjellige systemer for faremerking og klassifikasjoner. De mest vanlige er de som kalles for ADR. Det er også de faremerkene du finner hos Etikettlageret.

Du kan altså være helt trygg når du bestiller faremerker hos oss. De stemmer nemlig overens med retningslinjene for faresymboler i forbindelse med helse og sikkerhet.

Bestill derfor faremerkene dine her, så er du sikker på at du mottar EU-godkjente faremerker.

Finn andre forhåndstrykkede etiketter hos Etikettlageret

Utover faremerker tilbyr vi også et stort utvalg av andre forhåndstrykte etiketter, som blant annet: Du finner altså forhåndstrykte etiketter, som sammen med faremerkene kan varsle om tunge løft, glatte gulv og forskjellige påbud. Vi har imidlertid også forhåndstrykte etiketter, som kan brukes til prismerking. Under vår diverse kategori finner du også ulike fraktetiketter, størrelsesmerker og mye annet. Hos Etikettlageret kan du få alt av forhåndstrykte etiketter.

Kontakt Etikettlageret

Hvis dere har spørsmål vedrørende etiketter, nettbutikken eller bestilling av spesialvarer, er dere hjertelig velkomne til å ringe oss på tlf: +47 21959493 eller sende en e-post til info@etikettlageret.no.